Anasayfa / Yaşam / Nazar Duası, Ayeti ve Suresi Arapça | Peygamber Efendimizin Torunlarına Okuduğu Nazar Duası
Nazar duası ayeti ve suresi- Nazardan korunma duası
Nazar duası ayeti ve suresi - Peygamber Efendimizin torunlarına okuduğu nazar duası

Nazar Duası, Ayeti ve Suresi Arapça | Peygamber Efendimizin Torunlarına Okuduğu Nazar Duası

Nazar duası, ayeti ve suresi mi arıyorsunuz? Nazar için okunacak dua, nazardan korunma duası ve en etkili nazar duası paylaşımları yapacağız.

Hemen hepiniz bir yerlerde insanlardan negatif enerji aldığınızı hissetmişsinizdir. Bunu ilk önce içinizde hissedebilirsiniz. Bazen de aynı kişinin enerjisi sizi çok huzursuz eder. Ne zaman karşı karşıya gelseniz kendinizi farklı bir ruh hali ve rahatsızlığı içinde hissedersiniz. İşte böyle zamanlarda nazara karşı okunacak dua arayışına girersiniz. O zaman hangi nazar ayeti ve nazar duası okumalısınız? Nazardan kurtulmak için hangi dualar okunur?

Nazar duası, ayeti ve suresi diyanet açıklaması – Peygamberimizin torunlarına okuduğu nazar duası

Diyanet, nazarın yansıma biçiminin kesin olarak bilinmediğini ve bakışlarla olumsuz bir etkiye sebep olabileceğini belirtmiştir.  Peygamber efendimizin nazar duası hangisidir?

Her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve bütün kem gözlerden Allah’ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.” (Peygamber efendimizin torunlarına okuduğu nazar duası budur.)

Kim hoşuna giden bir şey görür de; “Mâşâallah lâ kuvvete illâ billâh (Allah’ın dilediği olur. Ondan başka kuvvet ve kudret sahibi yoktur)” derse, ona hiçbir şey zarar vermez.

Peygamber efendimizin okuduğu en faydalı nazar duası Felâk ve Nâs sureleridir. Nazar suresi olarak okuyabilirsiniz. Peygamber efendimizin nazara karşı okuduğu dualardan bir diğeri ise

Nazar duası Arapça ve Türkçe: “Allahumme barik fihi vela tedurruhu. (Allah’ım! Onu mübarek eyle ve ona zarar verme.)”

Nazar için dua önerilerine devam edelim.

Nazar Duası Nihat Hatipoğlu’ndan

Nazar duası nasıl okunur, Nazar değmesi sonucu hangi dua okunur?

“Kem gözlerden Allah’ın tam olan kelimelerine sığınırım. Hiçbir iyinin ve kötünün yapamadığı ve Allah’ın yaratıp vücuda getirdiği bütün şerlerin şerrinden, gökten inenlerin ve göğe çıkanların şerrinden, yerde bitenlerin ve yerden çıkanların şerrinden, gecenin ve gündüzün fitnelerinin şerrinden, iyilik için kapı çalan hariç, gece ve gündüz her kapı çalanın şerrinden Allah’ın tam olan kelimelerine sığınırım. Ey Rahman olan Allah’ım. “(Peygamberimizin torunlarına nazardan korunmaları için okuduğu duadır.)

“Allah’ın ismi ile sana okurum. Sana eziyet veren her şeyin şerrinden, her nefsin yahut hased edenin kem gözünün şerrinden Allah sana şifa versin. Allah’ın ismiyle sana okurum.” (Nazar değince, nazar değmiş birine okuna dua.)

Nazar ver ağırlık duası ve Türkçe okunuşu

Nazar değdiğinde okunacak dualardandır. Nazar değen kişiye okunacak dua arıyorsanız mutlaka bu duayı okuyun.

“Bismillâh, allâhümme ezhib harrahâ ve berdehâ ve habesahâ” (Allah’ın bereketli ismiyle. Allah’ım! Şunun gözünün keskinliğini ve tesirini gider ve zararını tamamen çürütüp yok et. Vereceği veya verdiği zararı önle ve tamamen tesirsiz hale getir ve yok et.)

Kuranda nazar ayeti Arapça ve Türkçe okunuşu – Nazarla ilgili ayetler

Nazar ayeti hangi surededir? Kalem suresi nazar ayeti Arapça okunuşu nasıldır? Kalem suresinin 51. ve 52. ayetleri nazardan kurtulmak için okunacak dualardandır.

  1. “Vein yekâdülleziyne keferû le’yüzlikûneke bi’ ebsârihim lemmâ semi’ uzzikra ve’yekûlûne innehû le’mecnûn.” ( O inkârcılar Kur’an’ı işittikleri zaman, seni gözleriyle devireceklermiş gibi bakar, Şüphe yok o bir delidir derler.)
  2. “Ve mâ hüve illâ zikrul’ lil’alemiyn.”( Oysa Kur’an, âlemler için öğütten başka bir şey değildir.)

Kalem suresi nazar duasını nazardan korunmak için ya da nazar değdikten sonra da okuyabilirsiniz. Suya okuyarak içebilirsiniz ya da bir miktar suya okuyup o suyu çoğaltarak banyo yapabilirsiniz.

Nazar sureleri hangileridir? – Nazar için okunacak sureler

Kuran’da nazar suresi olarak Fatiha ve Ayetel Kürsi kabul edilmektedir. Göz nazarı ve nazar bozmak için bu sureleri okuyabilirsiniz.

Fatiha Sûresi:

Bismillahirrahmânirrahîm.

“Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în. İhdinessırâtel müstakîm.  Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn. Amîn.”

Âyetel Kürsî:

“Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühû sinetüv velâ nevm, lehû ma fis semâvâti ve mâ fil ard, men zellezî yeşfeu indehû illâ bi iznih, ya’lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm, ve lâ yühîytûne bi şey’im min ilmihî illâ bi mâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ‘ard.  Velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel’ aliyyü’l aziym.”

Felak Suresi:

“Kul e’ûzü birabbil felak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğasikın izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.”

Nas Suresi:

“Kul e’ûzü birabbinnâs. Melikinnâs. İlâhinnâs. Min şerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi. Minelcinneti vennâs.”

İhlas Suresi:

“Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.”

Keskin nazar suresi ve nazar için okunan sure ve dualar arıyorsanız, bu sureleri mutlaka okuyun.

Bebekler için nazar duası – bebeklere nazar duası

Yeni doğan bebek için nazar duası okumak istiyorsanız, İhlas, Felah, Nas, Fatiha ve Ayetel Kürsi dualarını 7’şer kere okuyarak bebeklerinize okuyun. Bu sureleri ellerinize okuyup bebeğinizin üzerinde gezdirin.

Bebeklere okunan nazar duası için niyet edin. Kısa süre ve acil durumlar için,

“Bebeğimin bütün kötü gözlerden, negatif enerjilerden korunmasını niyet ediyorum” diyerek onu görünmez bir çembere aldığınızı düşünün.

Çocuklara nazar duası olarak, yukarıda paylaştığımız Peygamberimizin torunlarına okuduğu nazar duasından da yararlanabilirsiniz.

Cebrail’in Peygamberimize öğrettiği nazar duası

“Bismillahi, erkigyke, vallahü yeşfiyke, min külli dain ye tiyke, min şerrin-neffasati fil ukadi ve min şerri hasidin iza hasade.” (Allahü Taala, sana gelen (arız olan) her türlü hastalıktan, düğümlere üfleyenlerin (büyücülerin)şerrinden ve hased eden (kıskançlık eden)kimsenin kıskançlık ettiği zaman ki şerrinden seni korusun, sana şifalar versin.)

Nazardan korunmak için dualar

Nazar için hangi dualar okunur? Nazardan kurtulma duası hangisidir?

“Bismillahi, allahümme ezhib harreha ve berdeha ve habeseha” ( Allahın adıyla, Allah(c.c.)’ım şunun gözünün hararetini, soğukluğunu ve tamamen çürütmesini yok et, önle )

“Allahümme barik fihi ve la tedarruhü” (“Allâh’ım, bunu mübârek eyle. Ona zarar dokunmasına izin verme.)

Nazar için Esmaül Hüsna ve okunuşları

El Basir (Her şeyi gören): 100 kere okunması tavsiye edilir.

El Kaviy (Gücü ve kuvveti sınırsız olan): 116 kere okunması tavsiye edilir.

Tuzlu suya okunan nazar duası

Önce niyet edilir. İçinizden geldiği gibi Felak, Nas, Ayetel Kürsi, Fatiha ve İhlas sureleri 7’şer kere tuzlu suya okunur. Bu su çoğaltılarak bir miktarı içilir, diğer kısmı ile banyo yapılır.

Nazar için ne yapmalı? – Üzerlik nazar duası

Üzerlik tütsüsü nazardan korunmak için yapılır. Bir tavaya üzerlik otu konulur ve Felak-Nas süreleri okunarak otun yanması sağlanır. Üzerlik otundan çıkan duman evin bütün odalarında gezdirilir ve evdeki bireylere koklatılır. Üzerlik tütsüsü nazardan korunma yolları arasında gösterilir. Genellikle ayda bir kez tekrar edilir. Nazar değdiği düşünüldüğü durumlarda da bu uygulamaya başvurulur.

Nazardan kurtulmak için ne yapmalı diye düşünüyorsanız, tütsü uygulamasını sizler de deneyebilirsiniz.

Nazar duası çörek otu bereketi

41 adet çörek otuna 41 kez Ayetel Kürsi okunur ve küçük bir keseye konularak muhafaza edilir. Evin, arabanın ya da dükkânın bir köşesine asılır. Bu uygulamanın hem bereketine hem de nazara karşı koruma sağladığına inanılır.

Evi nazardan kurumak için ne yapmalı, evdeki nazar nasıl çıkar?

Anadolu’da evlerini nazardan korumak için 11 kez besleme yazılarak evin giriş kapısının üzerine asılır. Evi ve evdeki bireyleri nazardan ve negatif enerjilerden korumaya niyet edilir. Evden nazar nasıl gider ve hiç uğramaz diyorsanız, siz de bu uygulamayı yapabilirsiniz.

Eve nazar duası olarak Ayetel kürsü okuyabilirsiniz. Eve okunacak nazar duası da farklı değildir. Mutlaka niyet edilir ve Felak, Nas ve Ayetel Kürsi okunur.

Nazar duası araba ve dükkan için

Esmaül Hüsna (Allah’In 99 ismi) bir kağıda yazılarak arabanın uygun olan bir yerinde muhafaza edilir. Arabanın ya da dükkânın nazara, kaza ve belalara karşı korunması için niyet edilir.

Çiftler için nazar duası

Çiftlere nazar duası okumak için de aynı önerilerden ayarlanabilirsiniz. Yine niyet ederek bu duaları okuyun.

Nazar duası okurken nasıl niyet edilir?

“Bütün nazarlardan ve art niyetlerden korunmaya niyet ediyorum. Başarılarımın ve sahip olduğumu sandığım her şeyi sana emanet ediyorum” diye niyet edilir.

Birine-başkasına nazar duası nasıl okunur?

Nazar duasını bir suya okuyarak kişiye içirebilirsiniz ya da direkt okuyup gönderebilirsiniz. Ellerinize okuyup kişinin üzerinde gezdirebilirsiniz.

İnsan kendisine nazar duası okuyabilir mi?

Tabii ki kendi kendimize nazar duası okuyabiliriz. Nazar için en etkili ve tesirli duaları paylaştık. Niyet ederek bu duaları okuyabilirsiniz.

Nazar duası kaç defa, ne zaman okunur?

3 ve 7 kere tavsiye edilir ama bu bir kural değildir. Dilediğiniz her zaman nazar duası okuyabilirsiniz. Nazar alabileceğinizi düşündüğünüz kişi ve durumlarla karşı karşıya gelmeden hemen önce de nazar dualarını okuyabilirsiniz.

Sizlerle en güçlü Nazar duası, ayeti ve suresi paylaştık. Dualarınızın kabul olması ve bütün nazarlardan korunabilmeniz dileğiyle…

Yazar Tuba KARADAĞ

Fiskosta.com'un sizlerle olabilmesi için yorum ve desteklerinizi bekliyoruz. Lütfen yazılarımızı sosyal ağlarınızda paylaşın. Sevgiler. :)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir